MEDLEMSAVTAL LEVA STARK

Här kan du anmäla dig som medlem hos Leva Stark EMS AB , göra förändringar i ditt nuvarande avtal, tex uppgradera, pausa eller säga upp ditt medlemskap.
OBS! Du behöver bocka i ditt godkännande av villkor längst ner i dokumentet innan du kan skicka iväg formuläret. Här hittar våra Allmänna villkor.

VIKTIGA VILLKOR OCH REGLER

Nedan följer ett urval av Leva Stark EMS villkor som är viktiga att du känner till, samtliga villkor finns samlade på Leva Stark EMS webbsida.

Alla medlemskap och träningspaket är personliga och tidsbegränsade enligt prislista på vår webbsida.
Vid varje träningstillfälle ingår träning samt träningskläder, duschhandduk och duschartiklar. 
Vid sen ankomst kan du nekas träning med hänsyn till nästa Medlems bokade tid.
Faktura för månadsmedlemmar förfaller den 28:e varje månad.
Ingen form av prestationshöjande medel (doping) eller droger utöver mediciner som är föreskrivna av läkare accepteras av Leva Stark EMS
Träning som inte har nyttjats inom giltighetstiden förfaller. 
All träning sker på egen risk.

Bokning

Alla bokningar samt om- och avbokningar görs via Bokadirekt eller annat bokningssystem som Leva Stark EMS hänvisar till på vår hemsida. Här hittar du också våra bokningsbara tider.Det är alltid 24 timmars avbokningsvillkor som gäller. Avbokningar senare än det debiteras fullt.

Sjukdom 

Om du på grund av omständigheter eller ändrade förhållanden som du inte kan råda över är förhindrad att träna under giltighetstiden, tex vid längre sjukdom som kan styrkas med läkarintyg, kan du pausa ditt aktiva medlemskap. 

Sekretess och GDPR 

Leva Stark EMS lagrar endast relevant och aktuell information om dig i syfte att ge dig bästa service som kund. Dina personuppgifter sparas max 36 månader efter inköp av ditt senaste klippkort. Önskar du ta del av den information som har i våra register alternativt vill få den raderad kontakta Studio Leva Starks GDPR-ansvarig som du hittar på vår hemsida. 
Din mailadress kommer inte att delges tredje part den hanteras endast av Leva Stark EMS och kan komma att användas vid eventuella informationsutskick eller erbjudanden. 

Friskvårdsbidrag

Detta Medlemsavtal tillsammans med kvitto på din betalning utgör underlag om du begär friskvårdsbidrag från din arbetsgivare. 

MEDLEMSINFORMATION:

(Fältrubriker markerade med * måste fyllas i)
Välj fil Ändra